TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỬA HÀNG TUẦN 3 – THÁNG 8

Tuyển dụng admin part time hoặc full time
1. Mô tả công việc
– Chuẩn bị tài liệu cho giáo viên lên lớp
– Hướng dẫn học sinh kiểm tra đầu vào
– Tư vấn chương trình học cho phụ huynh và học sinh
– Liên lạc với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh
– Chăm sóc fanpage và đăng bài tuyển sinh

Bình luận