Trân châu

Trân châu

Trân châu Hoàng Kim Krub.O - Royal Pearl - 1kg

49,500 VND

Mứt

Mứt

Mứt Thanh long đỏ Krub.O - 2.1kg

220,000 VND

Mứt Dâu tây Krub.O - 2.1kg

220,000 VND

Mứt Bưởi đỏ mật ong Krub.O - 2.1kg

220,000 VND

Mứt Dứa Krub.O - 2.1kg

220,000 VND

Mứt Xoài Krub.O - 2.1kg

220,000 VND

Mứt Dâu tằm Krub.O - 2.1kg

220,000 VND

Siro

Siro

Siro Kokuto Krub.O - 650ml

85,000 VND

Siro Hương Bạc Hà Krub.O - 650ml

82,000 VND

Siro Hương Dâu Krub.O - 650ml

82,000 VND

Siro Đường Đen Krub.O 650ml

85,000 VND

Bột Vị

Bột Vị

Krub.O - Bột Macchiato 1kg

182,000 VND

Krub.O - Bột Sương sáo 1kg

182,000 VND

Krub.O - Bột Pudding 1kg

182,000 VND

Krub.O- Bột vị Socola Cao Cấp - 1Kg

172,000 VND

Krub.O- Bột vị Matcha Powder Cao Cấp - 1kg

220,000 VND

Trà & Coffee

Trà & Coffee

Trà Ô Long Cao Cấp Krub.O - 500G

240,000 VND

Krub.O - Coffee Robusta Đặc biệt - 500gr

85,000 VND

Hồng Trà Krub.O - 1Kg

220,000 VND

Trà Xanh Hoa Nhài Cao Cấp Krub.O - 500G

163,000 VND

Bột sữa

Bột sữa

Krub.O - Non Dairy Creamer Cao Cấp - 25Kg

1,400,000 VND

Krub.O - Non Dairy Creamer Cao Cấp - 1Kg

60,000 VND