Nhân viên Digital Marketing

– Lên ý tưởng, tham gia xây dựng kế hoạch Marketing.
– Tham gia xây dựng landing page phục vụ cho chiến dịch kinh doanh.
– Tham gia vận hành quảng cáo trên website, blog, diễn đàn, mạng xã hội.
– Hỗ trợ triển khai quảng cáo cho các bài truyền thông.

Bình luận