Digital Marketing Supervisor [Lương từ 18 – 25 Triệu]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
I. MỤC ĐÍCH:
Quản lý và sử dụng các kênh kỹ thuật số để xây dựng hoặc quảng bá , truyền tải thông điệp tiếp thị của công ty tới khách hàng hiệu quả.
II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:
1. Hoạch địch chiến lược và xây dựng kế hoạch Marketing, xây dựng ngân sách cho hoạt động MKT theo định hướng chỉ đạo của BGĐ.
2. Thực hiện và kiểm soát tính hiệu quả của hoạt động MKT.
3. Đôn đốc triển khai các hoạt động MKT để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cho thương hiệu.
4. Nghiên cứu xu hướng thị trường, nghiên cứu và nhận biết khuynh hướng phát triển của đối thủ để có chiến lược MKT phù hợp và tối ưu cho từng giai đoạn.
5. Phụ trách phát triển các chương trình PR, Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông Online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm công ty.
6. Xây dựng và phát triển đội ngũ để hoàn thành mục tiêu công ty.
7. Giám sát công tác viết bài và quản lý nội dung, bài viết, hình ảnh phục vụ các hoạt động PR-Marketing dưới mọi hình thức của Công ty.
8. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý rủi ro thương hiệu, tham mưu cho Ban TGĐ trong các trường hợp cụ thể nhằm có những phương án xử lý bảo vệ tốt nhất hình ảnh Công ty.
9. Đề xuất và/hoặc đánh giá đề xuất ý tưởng về câu chuyện truyền thông, các ấn phẩm/sản phẩm truyền thông, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ kinh doanh theo kế hoạch truyền thông để thúc đẩu đơn hàng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Kiến thức:
– Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí & tuyên truyền, PR
– Am hiểu về hoạt động và các tiêu chuẩn của nhà máy sản xuất nội thất.
Kỹ năng
– Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như Photoshop/Adobe Illustrator/SketchApp/phần mềm 3D (modeling/render/textures)
– Kỹ năng quản lý nhóm
– Kỹ năng phân tích và diễn đạt tốt.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.

Bình luận